Newsletter

Máte záujem o zasielanie noviniek e-mailom? Vyplňte svoju e-mailovú adresu a odošlite ju k nám. My Vás za to budeme vždy a včas informovať o našich novinkách.

O firme

Naša spoločnosť vznikla v roku 1997, ako reakcia na požiadavky trhu výstroje pre hasičov. Časom sa vypracovala na jednu z popredných firiem na slovenskom trhu zabezpečujúcich komplexné vybavenia pre hasičské útvary. Zaoberáme sa nielen predajom výstroje a prostriedkov pre hasičov , ale aj výrobou a vývojom jednotlivých ponúkaných komodít.

Medzi naše „top-výrobky“ , ktoré sme vyvinuli, patria pracovná rovnošata UBO/BN II, zásahová obuv KING-FIRE II, nehorľavé spodné prádlo rady PKNX I a ľahký zásahový odev pre hasičov FIRE WARRIOR I.

Samozrejmosťou našich výrobkov je kvalita a splnenie prísnych slovenských a európskych noriem , sú certifikované.

Týmito komoditami zásobujeme závodné hasičské útvary renomovaných podnikov ako aj samotné útvary HaZZ SR. 

Naša spoločnosť napreduje, o čom svedčí aj skutočnosť , že vlastníme certifikáty kvality riadenia ISO 9001:2000 a certifikát enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2004.


V roku 2008 sme sa stali výhradným zastúpcom významnej nadnárodnej spoločnosti ZIEGLER so sídlom v Nemecku .

Zastupujeme veľkých zahraničných výrobcov zásahových odevov, zásahovej obuvi a iných komodít.

Rozširujeme naše aktivity aj do sektoru protipožiarnej bezpečnosti stavieb, participujeme na prevádzkovaní hasičských útvarov, máme spolupracovníkov aj na analýzy nebezpečenstva vznikov požiarov, a dokonca ponúkame služby externého manažmentu pre získavanie prostriedkov z eurofondov pri rekonštrukciách hasičských staníc.